De reis achter Happy Cows

Hoe zouden organisaties er uitzien als iedereen ‘s ochtends gemotiveerd naar zijn werk gaat, zich veilig voelt op zijn werk, om vervolgens naar huis terug te gaan met het gevoel dat je hebt bijgedragen aan iets wat groter is dan jezelf? Simon Sinek

Succes van organisaties begint bij de mensen
Het succes van de organisatie begint bij de mensen. Want happy people zorgen voor happy customers met business groei als resultaat.

happy people = happy customers = more business.

Medewerkersbetrokkenheid
De praktijk laat echter vaak iets anders zien. Uit het wereldwijde medewerkersbetrokkenheidsonderzoek van Gallup blijkt al jaren dat het percentage echt betrokken medewerkers binnen bedrijven erg laag is. De traditionele topdown organisatiestructuren met weinig autonomie op de werkvloer, leiderschap vanuit controle en eindeloze regels en processen, stammen nog uit begin 1900. In die tijd heeft focus op efficiëntie en groei in werkgelegenheid een positieve revolutie veroorzaakt in de manier van samenwerken.

Nieuw leiderschap
Maar de tijden en maatschappij zijn veranderd. De snelle technologische ontwikkelingen en nieuwe generaties vragen om wendbaarheid, flexibiliteit, leiderschap vanuit vertrouwen en autonomie, innovatie en organisaties die iets bijdragen aan de wereld (duidelijke purpose). Wil je als bedrijf in de toekomst succesvol zijn en blijven, zal dit vragen om een nieuwe manier van samenwerken binnen organisaties.

Ondertussen komt er steeds meer een stroming op gang die laat zien dat een duidelijk en sterk people beleid, nieuwe visies op structuur en cultuur, zorgen voor betrokken en bevlogen medewerkers, wendbaarheid, minder bureaucratie en overhead, hogere klanttevredenheid en een sterkere groei in business als je dit vergelijkt met concurrentie in de markt. Is hier een one size fits all aanpak voor? Zeker niet, maar het begint allemaal met een visie en bewustwording en gewoon beginnen.

Happy Cows op missie
Als we de manier waarop organisaties werken fundamenteel willen veranderen, culturen creëren waarin vertrouwen en samenwerking de norm zijn dan is het doel niet om simpelweg de finish te halen maar om te kijken of we zoveel mogelijk mensen zo ver krijgen om mee te rennen. Met Happy Cows zijn we op deze missie en willen we de wereld van organisaties een beetje mooier maken, wardoor bedrijven succesvoller zullen zijn en werk leuker. We coachen organisaties en delen alles wat ons inspireert op dit vlak. Want hoe meer mensen meedoen, hoe groter de beweging.

Geloof jij dat medewerkers de belangrijkste asset zijn? Wil je veranderen naar een people first organisatie? Wil je innovatie en flexibiliteit in de organisatie stimuleren? Merk je dat jouw organisatie een boost kan gebruiken naar meer betrokkenheid en bevlogen aan het werk? Is er veel verloop of onvrede binnen teams en de organisatie? Neem dan contact met ons op.

Lets make waves.