Let's make waves

De X vs Y leider
De manier waarop we samenwerken wordt voor het grootste gedeelte bepaald door hoe de leiders van organisaties naar de wereld kijken. Ook wel ingedeeld als de type x en type y leiders. Hebben zij de overtuiging dat mensen liever niet werken en de kantjes ervan aflopen als je ze niet controleert, dan zullen zij in leiderschapsstijl en cultuur kiezen voor belonen en straffen, controle, regels en hierarchie. De leiders met een optimistische kijk op mensen gaan ervan uit dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn en zorgen voor autonomie en eigen verantwoordelijkheid met veel ontwikkelingskansen.

Beide type leiders worden bevestigd in hun wereldbeeld
Interessant is dat beide type leiders hun mensbeeld bevestigd zien. Het gevolg van regels en beperkingen is dat mensen passief, afwachtend tot zelfs angstig worden, wat het beeld van deze leiders versterkt. Leiders die veel verantwoordelijkheid en autonomie geven zullen terugkrijgen dat mensen veel loyaler en verantwoordelijker worden en initiatief nemen.

Snel veranderende wereld vraagt om nieuw leiderschap
De snelle veranderingen, nieuwe generaties en de wens voor hogere betrokkenheid zorgen ervoor dat leiderschap vanuit vertrouwen en autonomie nu en in de toekomst essentieel is.

Meer inspiratie
Meer inspiratie op dit vlak? Lees dan het boek De meeste mensen Deugen van Rutger Bregman of kijk zijn video via YouTube.