Let's make waves

Hoe betrokken is jouw team?

Een jaarlijkse of 2-jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek waarbij het management verantwoordelijk is voor de opvolging? Dan kan toch anders? Ja!

Werkgeluk en betrokkenheid
Vorige maand volgde ik een masterclass over werkgeluk van Kees Kouwenhoven. Hij ontwikkelde 7 thema’s waarmee je als team, organisatie en in 1op1 coaching actief kan werken aan een hogere betrokkenheid en meer werkplezier. Een onderwerp wat met de coronacrisis en veel thuiswerken nog actueler is geworden.

Meten door interactie en ownership
Het meest inspirerende vond ik dat hij het meten van de medewerkersbetrokkenheid vormgaf in interactieve sessies. Waarmee je naast het meten ook direct concrete acties en owners vaststelt. Met als gevolg dat je direct een beweging naar meer betrokkenheid en werkplezier in gang zet.

Traditionele medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Het traditionele jaarlijkse medewerkerstevredenheidonderzoek gaat uit van een stabiele omgeving, waarin het management verantwoordelijk is voor de opvolging. Alleen hoeveel zegt een jaarlijkse meting in tijden van snelle veranderingen? Bovendien heeft autonomie veel impact op de betrokkenheid van medewerkers, dus door de verantwoordelijkheid voor de verandering naar meer werkgeluk bij de mensen zelf te leggen, draagt direct bij aan hogere betrokkenheid en meer werkplezier.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 3.0 (MTO)
Een frequentere meting die het ownership in de organisatie legt, direct een koppeling maakt naar acties en een beweging op gang brengt naar hogere tevreden- en betrokkenheid, sluit veel meer aan bij de snelle veranderingen en behoefte aan autonomie van deze en volgende generaties.

Hoe meet jij de betrokkenheid en werkgeluk van medewerkers?

Vraag je je af hoe je dit concreet in de praktijk kan brengen? Laat het me weten! ☕